Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsrecht

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: mr.drs. G.A. Diebels
  • Bijgewerkt tot: 16-09-2020
  • Taakgebieden: Arbeidsrecht

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Sociale verzekeringen en belasting

De vakantiewerker is verzekerd voor de werknemersverzekeringen (ZW,WIA en WW). In de Kinderbijslagwet geldt een speciale regeling met betrekking tot de verdiensten uit vakantiewerk. Een WW-premie wordt door een werknemer sinds 2013 niet meer betaald. Een werkgever betaalt nog wel WW-premie.

Arbeidsongeschiktheid

Wordt de vakantiewerker tijdens zijn vakantiewerk ziek, dan heeft hij recht op doorbetaling van loon. Blijft hij na afloop van zijn contract nog arbeidsongeschikt, dan krijgt hij een ziekengelduitkering voor zover hij beschikbaar is voor werk. Voor leerplichtigen geldt dit dus niet, omdat ze in beginsel niet beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt.

Voor jongeren

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren