Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsrecht

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: mr. P. Willems
  • Bijgewerkt tot: 16-09-2020
  • Taakgebieden: Arbeidsrecht

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Arbodiensten

In de Arbeidsomstandighedenwet is vastgelegd dat de werkgever zich ten aanzien van de naleving van zijn verplichtingen laat bijstaan door een of meer deskundige werknemers. De deskundige werknemers ‘verlenen bijstand’. Die bijstand omvat in ieder geval het verlenen van medewerking aan het verrichten en opstellen van een RI&E en het adviseren aan en nauw samenwerken met de arbodienst en de ondernemingsraad, personeelsvertegenwoordiging of de belanghebbende werknemers. Tot slot hebben de deskundige werknemers een rol bij de uitvoering van deze maatregelen.

Verder moet de werkgever zich voor een aantal taken laten bijstaan door een gecertificeerde arbodienst. De wettelijke taken waarbij

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren