Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsrecht

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: mr. drs. G.A. Diebels
  • Bijgewerkt tot: 16-09-2020
  • Taakgebieden: Arbeidsrecht

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Adoptieverlof en verlof in verband met pleegzorg

Met invoering van de Wet arbeid en zorg per 1 december 2001 heeft een werknemer die een kind adopteert of een pleegkind opneemt in zijn gezin gedurende een bepaalde periode recht op verlof zonder behoud van loon. De werknemer kan in die periode een uitkering ontvangen op grond van de Wet arbeid en zorg.

Onderscheid adoptie en pleegzorg

Adoptie vindt plaats door een uitspraak van de rechtbank en door de adoptie ontstaan er familierechtelijke banden tussen het adoptiekind en de adoptiefouder(s). Adoptie is een duidelijk omlijnd juridisch begrip. Dit is niet het geval

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren