Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsrecht

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: mr. drs. G.A. Diebels
  • Bijgewerkt tot: 16-09-2020
  • Taakgebieden: Arbeidsrecht

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Algemeen wettelijk kader

Het Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) bepaalt dat ieder persoon recht heeft op respect voor zijn privéleven, zijn ‘family-life’, zijn woning en zijn correspondentie. In de Nederlandse Grondwet is het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer opgenomen. De bescherming van de communicatievrijheid is specifiek uitgewerkt in het grondwettelijke artikel over het brief-, telefoon- en telegraafgeheim. Dit artikel is enigszins verouderd door de komst van moderne (digitale) communicatievormen, zoals faxen, e-mails, sms-berichten en communicatie via het internet.

Voorvermelde regels gelden niet alleen tussen de staat en de

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren