Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsrecht

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: mr. P. Willems
  • Bijgewerkt tot: 16-09-2020
  • Taakgebieden: Arbeidsrecht

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Maatwerk voor werkgevers en werknemers

In de nieuwe arboregelgeving staat de RI&E nog meer centraal dan in de arboregels daarvoor. De Arbeidsomstandighedenwet en het Arbeidsomstandighedenbesluit beperken zich tot doelvoorschriften. Als dat niet mogelijk is worden zo nodig procesnormen geformuleerd. De werkgever heeft een grote vrijheid in de wijze waarop hij daaraan voldoet, al zal hij het arbobeleid in voorkomend geval wel met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging moeten afstemmen.

De meeste detailvoorschriften zijn uit het Arbobesluit verdwenen. Dat geldt niet voor de voorschriften die afkomstig zijn uit Europese regelgeving. Voor de branchegebonden risico's is voorzien dat werkgevers en werknemers gezamenlijk een

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren