Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsrecht

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: mr. N. Ridder
  • Bijgewerkt tot: 16-09-2020
  • Taakgebieden: Arbeidsrecht

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Passende arbeid bij doorbetalingsplicht werkgever

Vaak is de werknemer die is uitgevallen als gevolg van ziekte in het geheel niet in staat werkzaamheden te verrichten. Het komt echter geregeld voor dat een werknemer onder aangepaste omstandigheden wel in staat is (een deel van) zijn werkzaamheden uit te oefenen, of op een andere werkplek in het bedrijf andere werkzaamheden te verrichten. De werkgever die bij ziekte verplicht is tot doorbetaling van loon, kan van de werknemer verlangen dat hij andere werkzaamheden gaat verrichten.

In alle gevallen moet het hierbij gaan om voor de werknemer passende arbeid. Door de werknemer passende arbeid

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren