Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsrecht

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: mr. N. Ridder
  • Bijgewerkt tot: 16-09-2020
  • Taakgebieden: Arbeidsrecht

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Vergoeding werkelijk gemaakte (meer)kosten

De Arbeidsomstandighedenwet en het Arbeidsomstandighedenbesluit verplichten de werkgever om de inrichting van de arbeidsplaats, de werkmethoden en de bij de arbeid gebruikte hulpmiddelen aan te passen aan de werknemer. Bovendien dient de werkgever voorzieningen te treffen ter verzekering van de veiligheid en ter bescherming van de gezondheid van de werknemer. Deze verplichting van de werkgever die voortvloeit uit de Arbeidsomstandighedenwet heeft betrekking op alle werknemers. Dit betekent dat de werkgever de kosten hiervan tot een bepaalde hoogte voor eigen rekening dient te nemen. Gaat het echter om kosten die de normale arbozorg die van een werkgever

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren