Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsrecht

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: mr. drs. G.A. Diebels
  • Bijgewerkt tot: 16-09-2020
  • Taakgebieden: Arbeidsrecht

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Wet onderscheid arbeidsduur

Met ingang van 1 november 1996 is in het Burgerlijk Wetboek het verbod voor de werkgever opgenomen om onderscheid te maken tussen werknemers op grond van verschil in arbeidsduur. Met dit wettelijk verbod wordt getracht de positie van deeltijdwerkers te versterken. De bepaling verbiedt werkgevers om onderscheid te maken tussen werknemers zowel bij het aangaan, de voortzetting en de beëindiging van de arbeidsovereenkomst als bij de arbeidsvoorwaarden, tenzij een dergelijk onderscheid objectief gerechtvaardigd is. De bepaling is van dwingend recht.

Voorbeeld Werkneemster A is in 1982 in dienst getreden bij bedrijf B voor 32 uur per week. Na

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren