Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsrecht

  • Informatiesoort: Geen
  • Bijgewerkt tot: 16-09-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Algemene verordening gegevensbescherming

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De AVG is Europese wetgeving en is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de activiteiten van een verwerkingsverantwoordelijke of een verwerker in de Unie, ongeacht of de verwerking in de Unie plaatsvindt. De voorheen in Nederland geldende Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) is komen te vervallen.

Op nationaal niveau zijn de (nadere) regels rondom gegevensverwerking vastgelegd in de Uitvoeringswet AVG.

Verwerking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een bepaalde persoon. Daarbij gaat het niet alleen om

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren