Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsrecht

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: drs. C.W.G.M Dekkers
  • Bijgewerkt tot: 14-04-2020
  • Taakgebieden: Arbeidsrecht

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Pensioendatum

Fiscaal worden grenzen gesteld aan de pensioenleeftijd. Het ouderdomspensioen gaat formeel in op de pensioendatum zoals overeengekomen in de pensioenovereenkomst. Tot 1 januari 2017 mocht de pensioenuitkering niet meer mag bedragen dan 100% van het pensioengevend loon op het moment van ingang. Deze 100%-grens is komen te vervallen. Het ouderdomspensioen moet uiterlijk vijf jaar na de AOW-gerechtigde leeftijd in te gaan.

Feitelijk mag het ouderdomspensioen zo veel eerder ingaan als men wil. Bij de opbouw van het ouderdomspensioen moet echter rekening worden gehouden met een minimale pensioenrichtleeftijd van 68 jaar. Eerdere pensioeningang is wel mogelijk, maar dan moet het

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren