Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsrecht

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: mr.drs. G.A. Diebels
  • Bijgewerkt tot: 16-09-2020
  • Taakgebieden: Arbeidsrecht

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Verplichting tot overwerk

In de wet is niets geregeld over het verrichten van overwerk. Wel zijn in sommige cao's regelingen te vinden. Ook in de individuele arbeidsovereenkomst kan hierover een bepaling zijn opgenomen. Zo kan er bijvoorbeeld geregeld zijn dat pas sprake is van overwerk als de werkgever opdracht of toestemming heeft gegeven voor de uren of kan zijn vastgelegd dat overuren in vrije tijd kunnen worden opgenomen, maar niet worden uitbetaald. Als er niets bepaald is, moet aan de hand van feiten en omstandigheden worden vastgesteld of er een verplichting tot overwerk bestaat en of voor het overwerk loon

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren