Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsrecht

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: mr.drs. G.A. Diebels
  • Bijgewerkt tot: 16-09-2020
  • Taakgebieden: Arbeidsrecht

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Beding uitsluiting loondoorbetaling eerste twee dagen bij ziekte

De wet biedt de mogelijkheid aan de werkgever om een uitzondering te bedingen op de loondoorbetalingsverplichting tijdens een periode van arbeidsongeschiktheid. Zo'n beding, ten nadele van de werknemer, is beperkt tot maximaal twee dagen. Deze uitzonderingsdagen worden ook wel wachtdagen genoemd.

Let op

In de meeste cao's staat een loondoorbetalingsverplichting tijdens arbeidsongeschiktheid opgenomen, dat zo'n uitzonderingsbeding (impliciet) niet toestaat. Biedt de cao de mogelijkheid van deze uitzondering wel, of is er geen cao van toepassing, dan kan dit beding rechtsgeldig overeengekomen worden, voor maximaal twee dagen.

Zie over deze wachtdagen verder bij Doorbetalingsplicht

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren