Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsrecht

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: mr. drs. G.A. Diebels
  • Bijgewerkt tot: 16-09-2020
  • Taakgebieden: Arbeidsrecht

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Procedures

Een werknemer die meent dat hij ongelijk is behandeld, kan zich wenden tot het College voor de Rechten van de Mens of tot de civiele rechter. Hij heeft hierin de vrije keuze.

Een verschil is dat een oordeel van het college geen formele rechtskracht heeft; partijen zijn niet verplicht het oordeel op te volgen. De civiele rechter is ook niet gebonden aan een oordeel van het College voor de Rechten van de Mens. De oordelen hebben echter wel een groot moreel gezag. De oordelen zijn openbaar, en in de praktijk blijken partijen zich er doorgaans wel aan te houden.

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren