Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsrecht

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: mr. drs. G.A. Diebels
  • Bijgewerkt tot: 16-09-2020
  • Taakgebieden: Arbeidsrecht

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Levensloopregeling

Op 1 januari 2006 trad de zogenoemde levensloopregeling in werking (onderdeel van de Wet aanpassing fiscale behandeling vut/prepensioen en introductie levensloopregeling (Wet VPL)). Op grond van de levensloopregeling konden werknemers een deel van hun brutoloon sparen voor een toekomstige periode van onbetaald verlof of vervroegd pensioen. Over het gespaarde loon was op dat moment geen belasting, geen premies werknemersverzekeringen en geen premies Zvw verschuldigd; heffing vond pas plaats bij opname.

Per 2012 gedeeltelijk afgeschaft

De levensloopregeling is echter per 1 januari 2012 voor een groot deel afgeschaft. Alleen deelnemers die op 31 december 2011 een spaartegoed hadden van €

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren