Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsrecht

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: mr. drs. P. Maarsen
  • Bijgewerkt tot: 16-09-2020
  • Taakgebieden: Arbeidsrecht

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Medezeggenschap in het algemeen

Medezeggenschap is belangrijk voor zowel de werknemers als de werkgever. Het recht van werknemers om invloed uit te oefenen op het beleid van de onderneming waarin zij werkzaam zijn, motiveert de werknemers. Bovendien draagt medezeggenschap ertoe bij dat veranderingen in ondernemingen gedragen worden door de medewerkers. Invloed uitoefenen betekent meedenken met, adviseren over, al dan niet instemmen met en controleren van besluiten die de ondernemer van plan is te nemen. In dit hoofdstuk wordt de werkgever veelal aangeduid met de term ‘ondernemer’. Ook de term ‘onderneming’ komt herhaaldelijk terug. Dit houdt verband met de regelgeving over

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren