Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsrecht

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: mr. P. Willems
  • Bijgewerkt tot: 16-09-2020
  • Taakgebieden: Arbeidsrecht

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Juridisch kader

De Arbeidstijdenwet staat niet op zichzelf. Er is een duidelijke link met de Arbeidsomstandighedenwet (zie ook: Werkingssfeer van de Arbeidsomstandighedenwet) en met Europese regelgeving. De Richtlijn 2003/88/EG van 4 november 2003 ‘Betreffende een aantal aspecten van de organisatie van de arbeidstijd’ bepaalt minimumvoorschriften van veiligheid en gezondheid met betrekking tot arbeids- en rusttijden waaraan de Nederlandse regelgeving dient te voldoen. Voor de uitleg van de richtlijn en de toetsing van de Arbeidstijdenwet daaraan, is ook de rechtspraak van het Hof van Justitie van belang. In het arrest Günter Fuss/Stadt Halle van 25 november 2010 (C-429/09; ECLI:EU:C:2010:717) is door

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren