Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsrecht

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: mr. P. Willems
  • Bijgewerkt tot: 08-07-2019
  • Taakgebieden: Arbeidsrecht

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Juridisch kader

De Arbeidstijdenwet staat niet op zichzelf. Er is een duidelijke link met de Arbeidsomstandighedenwet (zie Werkingssfeer van de Arbeidsomstandighedenwet), maar ook met Europese regelgeving. De Richtlijn 2003/88/EG ‘betreffende een aantal aspecten van de organisatie van de arbeidstijd’ bevat algemene kaders van arbeidstijden en rusttijden waaraan de Nederlandse regelgeving dient te voldoen. Voor de uitleg van de richtlijn en de toetsing van de Arbeidstijdenwet daaraan, is ook de rechtspraak van het Europese Hof van Justitie van belang. Rechtspraak van het Europese Hof bevestigt dat indien de regelgeving van een lidstaat niet voldoet aan de richtlijn, de betreffende lidstaat hiervoor

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren