Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsrecht

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: mr. P. Willems
  • Bijgewerkt tot: 16-09-2020
  • Taakgebieden: Arbeidsrecht

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Uitgangspunten regeling arbeidstijden

De oude Arbeidstijdenwet werd gekenmerkt door een dubbel normenstelsel voor de arbeids- en rusttijden. Het dubbele normenstelsel hield een standaard- en een overlegregeling in. In sectoren waar niets was vastgelegd over de werktijden, golden de bepalingen van de standaardregeling. Van de standaardregeling kon alleen door collectieve afspraken worden afgeweken. In dat geval golden de ruimere normen van de overlegregeling als uiterste normen.

In de huidige Arbeidstijdenwet geldt dit dubbele normenstelsel niet meer. Uitzondering hierop is de regeling ten aanzien van nachtarbeid, dat nog wel een dubbel normenstelsel is blijven houden. Voor het overige zijn in verband met

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren