Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsrecht

  • Informatiesoort: Geen
  • Bijgewerkt tot: 16-09-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Verwijtbaar handelen of nalaten

De e-grond waar een beëindiging van de arbeidsovereenkomst op gebaseerd kan worden, is verwijtbaar handelen of nalaten door de werknemer. Dit verwijtbaar handelen of nalaten dient zodanig te zijn dat van de werkgever in redelijkheid niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst voort te zetten.

Verwijtbaar handelen of nalaten is niet hetzelfde als een dringende reden voor ontslag op staande voet en ook niet hetzelfde als ernstig verwijtbaar handelen of nalaten. Hoewel nog niet is uitgekristalliseerd hoe deze begrippen zich ten opzichte van elkaar verhouden, lijkt voorlopig de volgende rangorde zich af te tekenen:

    Verwijtbaar handelen of

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren