Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsrecht

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: mr. drs. G.A. Diebels
  • Bijgewerkt tot: 16-09-2020
  • Taakgebieden: Arbeidsrecht

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Regels omtrent werving en selectie

Er bestaat geen algemene wettelijke regeling omtrent werving en selectie van personeel. Wel moet een werkgever een aantal specifieke regels, verspreid over diverse wetten, in acht nemen.

Non-discriminatieregels bij werving en selectie

Bij de werving en selectie moeten de non-discriminatiebepalingen goed in de gaten worden gehouden. Deze regels zijn te vinden in internationale verdragen, het Burgerlijk Wetboek, en specifieke wetten zoals bijvoorbeeld de Wet Algemene wet gelijke behandeling (AWGB), de Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen (WGB) en de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd (WGBL). Het gaat daarbij onder meer om onderscheidverboden wegens

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren