Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsrecht

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: mr. N. Ridder
  • Bijgewerkt tot: 16-09-2020
  • Taakgebieden: Arbeidsrecht

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Boetes en maatregelen

Het sanctie-instrumentarium dat het UWV kan toepassen bij overtreding van de in de WIA opgenomen verplichtingen, bestaat uit administratieve boeten en maatregelen.

Maatregelen

Bij niet of onvoldoende medewerking aan de re-integratie kan een maatregel in de vorm van een blijvende of tijdelijke, gehele of gedeeltelijke weigering van de uitkering worden opgelegd. Hierop is het ‘Maatregelenbesluit Sociale Zekerheidswetten’ van toepassing. Zie over de maatregelen uitvoeriger Praktijkgids Sociale Zekerheid.

Boetes

Als een gedeeltelijk arbeidsgeschikte niet of niet behoorlijk voldoet aan zijn informatieplicht wordt een administratieve boete opgelegd. Ook indien een eigenrisicodrager verantwoordelijk is voor de re-integratie van de gedeeltelijk

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren