Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsrecht

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: mr.drs. G.A. Diebels
  • Bijgewerkt tot: 16-09-2020
  • Taakgebieden: Arbeidsrecht

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Accentverschuivingen

Geleidelijk aan heeft er een verschuiving plaatsgevonden waarbij de arbeidsvoorwaarden voor een bedrijfstak minder in detail in de cao geregeld zijn, maar er met een raam-cao wordt gewerkt: een globale regeling die ruimte laat voor nadere invulling op het niveau van het individuele bedrijf. Zo'n cao, ook wel aangeduid als cafetaria-cao, raam-cao of cao-à-la-carte, geeft werknemers de mogelijkheid uit een aantal arbeidsvoorwaarden een keuze te maken.

Aandachtsgebieden

Naast de ‘harde’ arbeidsvoorwaarden is er in cao’s steeds meer aandacht gekomen voor verlofregelingen, levensloopregelingen, klachtregelingen, scholing (persoonlijk opleidingsbudget), begeleiding naar ander werk (van-werk-naar-werk trajecten), stageplaatsen en leerplaatsen voor jongeren. In vrijwel

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren