Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsrecht

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: mr.drs. G.A. Diebels
  • Bijgewerkt tot: 16-09-2020
  • Taakgebieden: Arbeidsrecht

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Cao

In een cao kan worden afgeweken van de wettelijke bepalingen rond de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.

Voorbeelden van afwijkende bepalingen die regelmatig in cao's voorkomen:

    De cao kan regelen dat niet in alle gevallen een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd mag worden aangegaan, maar alleen als zich een bepaalde situatie voordoet. Er kan een maximale duur van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd in de cao zijn opgenomen. In plaats van een stilzwijgende verlenging voor ten hoogste één jaar (zoals in Verlenging van de arbeidsovereenkomst besproken) kan

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren