Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsrecht

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: mr. N. Ridder
  • Bijgewerkt tot: 16-09-2020
  • Taakgebieden: Arbeidsrecht

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Hoogte van het door te betalen loon

De werkgever is op grond van artikel 7:629 lid 1 BW voor een tijdvak van 104 weken verplicht tot doorbetaling van 70% van het naar tijdsruimte vastgestelde loon, dat wil zeggen het overeengekomen vaste loon per week, per vier weken of per maand. Incidentele toeslagen of vergoedingen vallen buiten de doorbetalingsplicht. Indien het loon niet naar tijdsruimte is vastgesteld, moet worden uitgegaan van het gemiddelde loon dat de werknemer had kunnen verdienen als hij niet ziek was geweest. Ingeval van een loonsanctie geldt in beginsel eveneens een loondoorbetalingsverplichting van 70% van het naar

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren