Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsrecht

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: mr. drs. G.A. Diebels
  • Bijgewerkt tot: 16-09-2020
  • Taakgebieden: Arbeidsrecht

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Verhouding AWGB tot andere wetgeving

De Algemene wet gelijke behandeling dateert van 1994. In Nederland geldt echter al langer een verbod om in de arbeidsverhouding onderscheid te maken tussen mannen en vrouwen. Het wettelijk kader hiervoor wordt gevormd door de Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen bij de arbeid en de artikelen 7:646 t/m 648 van het Burgerlijk Wetboek. Deze regelingen zijn naast

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren