Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsrecht

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: mr. N. Ridder
  • Bijgewerkt tot: 16-09-2020
  • Taakgebieden: Arbeidsrecht

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Te verrekenen inkomsten

Op het loon dat de werkgever moet doorbetalen, mag hij bepaalde inkomsten die de werknemer ontvangt, in mindering brengen. Op het loon komt in mindering ‘elke wettelijke uitkering die de werknemer in verband met zijn ziekte ontvangt’. Voorbeelden hiervan zijn:

  • een eventuele ZW-uitkering als de werknemer daar recht op heeft, zie ‘Uitkering ziekengeld’;

  • een uitkering op grond van buitenlandse wetgeving waarop een werknemer die in het buitenland werkt, aanspraak kan hebben.

Ook inkomsten die de werknemer heeft ontvangen voor werk dat hij ondanks zijn ziekte elders heeft verricht kunnen in mindering worden gebracht op het loon dat

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren