Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsrecht

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: mr.drs. G.A. Diebels
  • Bijgewerkt tot: 16-09-2020
  • Taakgebieden: Arbeidsrecht

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Inkomsten van de werknemers gedurende de werktijdverkorting

Gedurende de periode dat de werktijdverkorting geldt, zijn de desbetreffende werknemers gedeeltelijk werkloos. In principe hebben ze gedurende de tijd dat ze werkloos zijn, recht op een WW-uitkering.

Let op Er moet wel voldaan worden aan de voorwaarden voor het recht op WW, zoals aan de wekeneis en de arbeidsverledeneis (zie WW-uitkering). Wordt bijvoorbeeld niet voldaan aan de arbeidsverledeneis, dan bestaat geen recht op een loongerelateerde WW-uitkering (75% gedurende de eerste twee maanden en daarna 70% van het laatstverdiende loon) maar ontvangt de werknemer slechts 70% van het minimumloon. De werkgever is

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren