Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsrecht

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: mr.drs. G.A. Diebels
  • Bijgewerkt tot: 16-09-2020
  • Taakgebieden: Arbeidsrecht

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Procedure bij aanvragen van werktijdverkorting

Een bedrijf dat in aanmerking wil komen voor werktijdverkorting, dient een verzoek in bij de directeur UAW van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Een aanvraagformulier is te downloaden via de website van het ministerie van SZW. Op deze pagina zijn ook de voorwaarden en beleidsregels te vinden.

Let op Met de inwerkingtreding van de ‘Regeling calamiteiten ww’ – datum inwerkingtreding ongewis – zal de aanvraagprocedure wijzigen. Aanvragen verlopen vanaf dat moment niet langer via het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, maar via het UWV. De aanvraag zal in beginsel langs elektronische weg moeten

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren