Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsrecht

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: mr.drs. G.A. Diebels
  • Bijgewerkt tot: 16-09-2020
  • Taakgebieden: Arbeidsrecht

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Vergunning voor werktijdverkorting

Een werkgever die minder werk voor zijn personeel heeft, mag niet zomaar zijn personeel minder laten werken en minder uitbetalen. Werknemers hebben in hun arbeidsovereenkomst een bepaald aantal uren afgesproken dat zij zullen werken. Een werkgever mag daarom niet eenzijdig de overeengekomen arbeidstijd en het daarbij behorende loon verminderen.

De wet bepaalt namelijk dat de werkgever toch loon moet doorbetalen aan de werknemer, ook als die niet werkt, als dat niet werken komt door een omstandigheid die in redelijkheid voor rekening van de werkgever blijft. Minder werk is daar één voorbeeld van. Voor de eerste zes maanden

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren